Aktuális:

Tájékoztató azok részére, akik a Bonyhádi Bojlis Szabadidő Egyesületbe tagként kívánnak belépni.

 

 

A 2021-es évben az lehet tagja az egyesületnek, aki szóban, vagy írásban kéri a felvételét és az horgászhat akinek a tárgy évre szóló érvényes állami horgászigazolványa van.

 

Az egyesület vezetősége fenntartja a jogot felvételi kérelmek elbírálására!

Az egyesület részéről a felvétel elutasítását az alapító okiratban leírtak szerint, senki, semmilyen formában nem köteles megindokolni azok számára sem, akik 2020-ban tagjai voltak az egyesületnek.

Tagsági díjak:

 

Új tagok, akik a 2020 évben nem voltak tagjai az egyesületnek a 2021-es évre:

20 halas tagdíj összege 50.000 Ft + belépési díj: 20.000 Ft.

 

Régi tagok, akik a 2020 évben tagjai voltak az egyesületnek a 2021-es évre:

20 halas tagdíj ára: 50.000 Ft

 

Ezen felül 2021-es évre minden tagnak kötelező befizetni egy összegben 30.000 Ft-ot, melynek átvételét, átadását a felek egy bizonylaton aláírásukkal hitelesítik. Ezt az összeget az egyesület kizárólag a tagok jóléti céljára, illetve az egyesület anyagi biztonsága érdekében használhatja fel. A befizető az egyesület elnökétől tárgy év közben bármikor kérheti az elszámolást, vagy időarányosan visszakérheti a pénzt, de a visszafizetés a tagság automatikus megszűnését jelenti, minden más az egyesületet érintő anyagi hátrány nélkül.

Horgászni kizárólag a teljes összeg ( 80.000 illetve100.000 Ft ) befizetése után lehet.

 

A tagdíjak befizetése kizárólag két részletben - 50-50% - lehetséges.

A tagdíj első részletének befizetési határideje 2020. november 15.

A második részlet befizetése csak a 2021-es évre érvényes állami horgászjegy bemutatása után lehetséges.

Aki az első részlet befizetési határidejét nem tartja be nem lehet tagja az egyesületnek.

A tagdíj befizetése kizárólag készpénzben történhet.

A tagok a befizetést igazoló nyomtatvány aláírásával egyidejűleg elfogadják az egyesület alapszabályát és vállalják, hogy betartják az egyesület házirendjét, méret és mennyiségi korlátozásait valamint a közgyűlés határozatait.

A 2020-es fogási napló és tagsági igazolvány leadási határideje: 2021.01.12.

 

Az egyesület tagjai kötelesek alkalmanként éjszakai őrséget vállalni.

Amennyiben az egyesület érdeke azt kívánja, egyesület elnöksége az őrzés rendjét év közben megváltoztathatja.

A tagsági igényt beadni hirdetmény megjelenése után csak személyesen Kasler János tógazdánál lehet.  

                                                                  

                                                                                                                            Lukács József

                                                                                                                           egyesületi elnök

Nyelv

 

Belépés

Szponzorok

hargita

   Hargita Éterem

 Csibi Hal KFT

 

Dovit logo

 DOVIT KFT

 

tó őrzés szeptember

Gazdabolt Bonyhád Rákóczi u.18

 

débé

 

 

Időjárás

időkép

kapásindex

 

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 1 vendég van a webhelyen.